Impressum

1. UVODNE ODREDBE

Internetski portal obespravljeni.com i njegove poveznice te mobilne aplikacije vlasništvo su poduzeća TE DEUM, d.o.o, Končanćki put 7. Zagreb. 100%.

Pristupanjem stranici ili mobilnoj aplikaciji obespravljeni.com korisnici prihvaćaju Opće uvjete te obavezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna koje mogu nastupiti.

Opći uvjeti zadnji puta su ažurirani 20.01.2020. a izdavatelj zadržava pravo ažuriranja i objave promijenjenih Općih uvjeta ukoliko se za to pojavi potreba. Objavom novih uvjeta na obespravljeni.com novi Opći uvjeti će se smatrati važećima. Obavijest o promjeni Općih uvjeta korisnicima će biti komuniciranja i kroz obavijesti platforme.

2. KORISNICI I KORISNIČKI PODACI

Fizički korisnici obespravljeni.com-moraju biti punoljetne osobe ili osobe s navršenih 15 godina starosti uz potvrdu računa od strane roditelja ili staratelja. Učenici prilikom registracije moraju unijeti e-mail roditelja ili staratelja koji će prihvaćanjem poveznice u poruci aktivirati profil učenika. Na istu adresu elektroničke pošte Obrt koji će slati sve obavijesti platforme koje prima i učenik.

Korisnik prilikom pristupa portalu popunjava podatke za koje jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su istiniti te je iste dužan redovito ažurirati.

3. UVJETI KORIŠTENJA

Pristupom internetskom portalu obespravljeni.com.,  korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i pod zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Tvrtka neće snositi nikakve troškove koje bi korisnik mogao imati korištenjem stranice ili bilo kojim drugim činom povezanim uz stranicu. U slučaju nastanka spora između korisnika, isti će korisnici rješavati međusobno dok Tvrtka neće snositi nikakvu odgovornost.

Na obespravljeni.com je zabranjeno objavljivanje bilo kakvih neprimjerenih sadržaja, sadržaja protivnih zakonu, uznemirujućih ili bilo kakvih drugih sadržaja koji mogu na bilo koji način naštetiti ili uznemiriti malodobne osobe ili bilo koga drugoga.

Tvrtka nema kontrolu i mogućnost filtriranja sadržaja prije objave istog, ali u slučaju primjećivanja sadržaja koji nije u skladu s ovim Uvjetima može sadržaj odmah ukloniti samostalno ili prema zahtjevu drugih korisnika.

4.  PRESTANAK KORIŠTENJA

Tvrtka zadržava pravo brisanja korisničkog računa onim korisnicima koji se ne pridržavaju Općih uvjeta ili krše Kodeks ponašanja na stranici te pokretanje daljnjih postupaka protiv takvog korisnika sukladno zakonima važećih u Republici Hrvatskoj.

5. OGLAŠAVANJE

obespravljeni.com je portal za pisanje, komentiranje i traženje rješenja za obespravljene osobe.. Oglasi koji su objavljeni na obespravljeni.com nisu odgovornost Tvrtke već oglašivača. Bilo kakav sadržaj objavljen od strane korisnika isključiva je odgovornost korisnika dok Tvrtka nije ni na koji način odgovorno za taj sadržaj.

6. OPIS PAKETA USLUGA

Paketi usluga mogu se zakupiti na vremenski period od 1 (jednog) mjeseca do 12 (dvanaest) mjeseci. Paket usluga počinje vrijediti od datuma aktivacije. Omogućene usluge odnose se na vrijeme perioda zakupa paketa usluga.

7.  ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

U slučaju bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta, kršenja prava korisnika i/ili trećih osoba neograničeno, autorskih prava, kršenja poslovnih tajni ili bilo kojih drugih prava korisnici koji pristupaju obespravljeni.com oslobađaju Tvrtku i njene zaposlenike, članice, povezane Tvrtke bilo kakve odgovornosti te se odriču svih potraživanja prema njima.

Stranica može iz bilo kojeg razloga prestati s radom. Tvrtka se odriče odgovornosti nastale uslijed nefunkcioniranja stranice te će u tom slučaju raditi na tome da se nedostatci uklone u što je moguće kraćem roku kako bi stranica nastavila neometano funkcionirati.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju prigovora ili primjedbe molimo obratite se na e-mail: digitalizacije123@gmail.com   te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Kontakt informacije  TE Deum d.o.o. Zagreb

OIB: 7942 0641 371

Žiro račun: GB13REVO00997064666250

SWIFT: REVO GB21

Direktor :  P. Grgić, prof.