EU fondovi za male poduzetnike

Mali, mikro i srednji poduzetnici (MSP) mogu iskoristiti sredstva EU kroz bespovratne potpore, zajmove i jamstva. Bespovratne potpore – grantovi pružaju izravnu potporu, dok su druga sredstva dostupna putem programa koji se upravljaju na nacionalnoj razini.

Pod pojmom “poduzetnik” podrazumijeva se poduzeće (d.o.o., j.d.o.o.), obrt, opg, te u nekim progamima/natječajima zadruga i udruga s odgovarajućom djelatnošću. Veličina poduzetnika definirana je brojem zaposlenih, prihodima i vrijednošću bilance više

Natječaji za beespovratna sredstva iz EU fondova za poduzetnike u Hrvatskoj

Program povoljnih poduzetničkih kredita iz EU fondova

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva

Mogu biti prihvatljivi za financiranje, pod uvjetom da su aktivni u područjima politike EU i na neprofitnoj osnovi.

Natječaji za NO i civilno društvo u Hrvatskoj

Eu fondovi za mlade  

Bespovratna sredstva iz EU fondova za pokretanje poslovanja u poljoprivredi ili poduzetništvu ali  i za obrazovanje, sport, socijalno uključivanje i druga područja:

  • Obrazovanje i usavršavanje – mogućnosti studiranja putem Erasmus +, podrška učenicima koji se približavaju završetku srednjeg obrazovanja i stručnom usavršavanju u drugoj zemlji
  • Mladi – sufinanciranje projekata koji potiču sudjelovanje građana, volonterski rad i širi multikulturalni pogled
  • Mjera 6.1.1. za mlade poljoprivrednike
  • Poduzetništvo mladih

EU sredstva i druge potpore za mlade u Hrvatskoj

EU sredstva za istraživanje i inovacije 

Od 2014. do 2020. godine, EU će osigurati gotovo 80 milijardi eura sredstava za istraživanje, uglavnom putem svog vodećeg programa istraživanja Obzor 2020 (Horizon 2020.) Ovo financiranje uobičajeno  ima oblik bespovratnih sredstava, kako bi se financiralo široki spektar istraživačkih projekata.

Inovacije Znanost

Poljoprivrednici i poduzetnici u ruralnim sredinama

  • Izravne potpore: Većina poljoprivrednika u EU ima pravo na izravne potpore. Oko trećine izravnih potpora daje se  za zelenu poljoprivrednu praksu (održavanje trajnih pašnjaka, diversifikaciju usjeva, itd.).
  • Potpore za ekološku poljoprivredu Poljoprivrednici također primaju novac na temelju zemljišta koje drže -za primjenu  ekološki prihvatljivih metoda uzgoja koje čuvaju biološku raznolikost, kvalitetu tla i vode i zadržavaju nisku emisiju.
  • Ulaganje u razvoj poslovanja: Financiranje EU također pomaže poljoprivrednicima da se u svom poslovanju koriste nove tehnikame te nadograđuju ili preuređuju svoja gospodarstva. EU fondovi financiraju i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima u širem smislu, stvaranjem uvjeta za otvaranje novih i očuvanje postojećih radna mjesta i pružanjem osnovnih usluga. U Hrvatskoj se ove potpore mogu ostvariti putem mjera Programa ruralnog razvoja
  • Potpore za mlade poljoprivrednike: Kroz mjere ruralnog razvoja, mladi poljoprivrednici mogu iskoristiti posebne potpore za osnivanje i razvoj svog poslovanja. /Izvor: Intermedia.hr/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*